Tukihenkilötoiminta – vertaistukihenkilö päihderiippuvaiselle tai riippuvaisen läheiselle

TUKIHENKILÖTOIMINTA KAINUUSSA

Myllyhoitoyhdistys ry on kouluttanut Kainuun alueella tukihenkilöitä. Tukihenkilöt ovat päihderiippuvuudesta toipuneita tai päihderiippuvaisen toipuneita läheisiä. Kriteerinä tukihenkilönä toimimiselle on, että päihteettömyyttä on kestänyt vähintään vuoden.

Tukihenkilö tarjoaa päihderiippuvaiselle ja riippuvuudesta toipuvalle vertaistukea. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi ehdottaa tukea tarvitsevalle tai päihderiippuvaisen läheiselle vertaistukihenkilöä.

Tapaamiset tukihenkilön kanssa sisältävät keskustelua ja vertaistukea, mutta voivat lisäksi olla toiminnallisia kuten kahvittelua, kalastamista tai vaikka luontokävelyä. Riippuen sekä tukihenkilön että tuettavan kiinnostuksen kohteista ja toiveista.

MITEN TOIMIA?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ehdottaa vertaistukea toivovalle asiakkaalle tukihenkilöä. Mikäli asiakas on kiinnostunut saamaan itselleen tukihenkilön, ammattilainen ottaa yhteyttä Myllyhoitoyhdistykseen, joka tarjoaa tukihenkilöksi sopivaa henkilöä. Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi ikä, asuinpaikka ja kiinnostuksen kohteet.

Myllyhoitoyhdistys ry antaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle tukihenkilön yhteystiedot. Ensimmäinen tapaaminen tukihenkilön ja tuettavan kanssa tapahtuu ammattilaisen kanssa.

SOPIMUS

Tukihenkilön ja tuettavan välillä tehdään sopimus, jossa sovitaan reunaehdot tukisuhteelle, kuten tukisuhteen kesto ja tapaamisajat ja tapaamispaikat. Toivottavaa olisi, että ammattilainen pystyisi olemaan jollakin tavalla tukisuhteessa mukana. Esimerkiksi niin, että 3-6 kk:n välein ammattilainen tapaa tuettavan ja tukihenkilön yhdessä ja päivittää tilanteen siitä, miten tukisuhde on sujunut.

TUKIHENKILÖT

Tukihenkilöt ovat päihderiippuvuudesta toipuneita ihmisiä, joilla on vähintään vuoden päihteettömyys takana. He ovat saaneet kahden viikonlopun mittaisen koulutuksen tukihenkilötyöhön. Kouluttajat ovat Tukihenkilötyö ry:n pitkän linjan ammattilaisia sekä tukihenkilönä toimimisessa että kouluttamisessa.

Tukihenkilötyö ry järjestää tukihenkilöiden työnohjauksen ja Myllyhoitoyhdistys koordinoi toimintaa sekä toimittaa mm. sopimuspohjat ammattilaiselle.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Elina Lehtomäki, Kehittämiskoordinaattori
Myllyhoitoyhdistys ry
elina.lehtomaki@myllyhoito.fi
Puh. 044 0399539