Viestintä, vaikuttaminen sekä vertais- ja vapaaehtoistyö (Ak7)

Viestintä- ja vaikuttamistyön tavoitteena on edistää myllyhoidollista työotetta ja lisätä tietoisuutta riippuvuudesta sairautena, josta voi toipua. Tarkoituksena on ehkäistä riippuvuuksia ja ohjata riippuvuuteen sairastuneet avun piiriin. Vertais- ja vapaaehtoistyö tukee sosiaalista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toipuvien identiteetin vahvistumista muita auttamalla.

Viestinnän ja vaikuttamistyön sekä vertais- ja vapaaehtoistyön ohjelma toimii STEA:n (ent. raha-automaattiyhdistyksen) kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Lisätiedot: vt. toiminnanjohtaja Jaana Juosila, puh. 040 729 1171