Vapaus tuo vastuun -ohjelma: ehkäisevän työn ohjelma nuorille (Ak5)

Hankkeen koulutuksissa jaetaan tietoa nuorille yleisestä elämänhallinnasta, riippuvuuksista yleensä ja siitä miten hyvä itsetunto ja terve elämä tukevat myös hyvinvointia nuoruudessa. Käymme läpi nuoruusiän riskitekijöitä riippuvuuksien näkökulmasta. Koulutus järjestetään koulupäivän aikana, koulun tiloissa. Hankkeessa kouluttajina työskentelevät henkilöt ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Hankkeen kohderyhmässä ovat alaikäiset nuoret (12-17 vuotiaat).

Toiminnassa on kyse nuoria kiinnostavan ja heidän elämänvaihetta tukevan tiedon välittämisestä ja nuorten aidosta ja rehellisestä kohtaamisesta.

Olemme heittäneet valistuksen romukoppaan. Nuorilta saamamme palaute kertoo, että teemme asioita nuorien näkökulmasta ja heitä kiinnostavalla tavalla. Keräämme vuosittain kyselyjä nuorilta, millaisista aiheista he toivoisivat meidän puhuvan ja pyrimme vastaamaan kohderyhmän toiveisiin.

Toiminnassa korostuu kasvatuksellisen sekä ohjauksellisen näkökulman lisäksi nuoren kehityksen ja ajatusmaailman tukeminen. Vapaus tuo vastuun -ohjelma toimii STEA:n (ent. raha-automaattiyhdistyksen) kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Mikko Cederberg
Ohjelmapäällikko
puh. 044 720 4816
mikko.cederberg@myllyhoito.fi

Essi Laakso
Tuntikouluttaja
essi.laakso@myllyhoito.fi

Seuraa hanketta Instagramissa.