Myllyhoidollinen työote

Myllyhoidollinen työote on Yhdysvalloista lähtöisin olevan 12 askeleen mukaisen päihteettömän päihdetyön menetelmä. Työote on rekisteröity Suomessa Myllyhoitoyhdistykselle. Myllyhoito® on luotettava hoitomuoto.

Yleiset periaatteet

 • Haitallinen riippuvuus voi ilmetä joko kemiallisena tai toiminnallisena riippuvuutena.
 • Kemiallinen/toiminnallinen riippuvuus on sairaus, joka voidaan tunnistaa kliinisesti.
 • Riippuvuus on sairautena ensisijainen, monivaiheinen, krooninen ja etenevä.
 • Riippuvuudesta voi toipua päihteettömään tai pidättäytyvään elämäntapaan sitoutumalla.
 • Kemiallinen tai toiminnallinen riippuvuus ei ole kenenkään syy.
 • Hoitoontulohetken motivaatio ei määrää hoidon tulosta.
 • Kemialliset ja toiminnalliset riippuvuudet voidaan hoitaa saman perusohjelman puitteissa.
 • Riippuvuussairauksiin liittyvä tiedotus, koulutus ja havahdutus tulee kohdistaa sairastuneen lähiyhteisöstä koko yhteiskuntaan.

Myllyhoidon laadun takeena ovat seuraavat eettiset periaatteet

 • Moniammatillisuuden toteutuminen: Hoidosta vastaa kokenut ja osaava sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä.
 • Oman toipumiskokemuksen omaavat työntekijät ja päihteettömyys: Oman toipumiskokemuksen omaavalta henkilöstöltä edellytetään pääsääntöisesti vähintään viiden vuoden päihteettömyyttä ennen työsuhteen solmimista.
 • AA:n toipumisohjelmaan tukeutuminen: Toiminnan ensisijainen perusta on AA:n 12 askeleen toipumisohjelman ammatillinen soveltaminen hoito- ja kuntoutustyöhön.
 • Päihderiippuvuuden sairauskäsite: Päihdekäyttöä ja siihen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan päihderiippuvuus-käsitteen kautta - ilmiö ymmärretään tällöin sairauden kaltaiseksi tilaksi, joka vaikuttaa päihteen käyttäjän lisäksi myös koko lähiyhteisöön.

Läheistyö

Potilaiden perhe ja muu lähiyhteisö huomioidaan hoidossa ja ohjataan tarvittaessa muihin erityispalveluihin sekä läheisille tarkoitettuihin 12 askeleen ohjelmiin.

Hoidon tavoitteet

Hoidon tavoitteena on potilaiden hyvän toipumisen käynnistäminen ja elämänlaadun paraneminen, jota tukee päihteetön elämäntapa ja jatkuva 12 askeleen toipumisohjelmien tuki.

Työntekijöiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja työnohjaus

Työntekijöille järjestetään täydennys- ja työpaikkakoulutusta. Kussakin yksikössä on säännöllinen työnohjaus potilastyöhön osallistuvalle henkilökunnalle. Henkilökunnalle on laadittuna oma päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli. Uusille työntekijöille on perehdyttämisohjelma myllyhoidolliseen työhön.

Kysy lisää Myllyhoidollisista koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme: toiminnanjohtaja Kari Kauppila, puh. 0500 737 511 tai kari.kauppila(at)myllyhoito.fi