Hoidon kesto ja sisältö

Arviointijakso

Arviointijakson aikana selvitetään asiakkaan elämäntilanne ja hoidon tarve. Arvioinnissa laaditaan yksilöity hoitosuunnitelma asiakkaan kanssa. Henkilökohtainen hoitosuunnitelma ohjaa asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista.

Intensiivijakso

Hoito jatkuu intensiivijaksolla (kesto 1-6 kuukautta), joka auttaa asiakasta tunnistamaan oman tilanteensa, opettaa uusia stressinhallintataitoja sekä antaa tarvittavia välineitä toipumiseen hoidon jälkeen.

Hoidon keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman hyödyntäminen ja vertaistuki. Hoito sisältää yksilö- ja ryhmäterapiaa, luentoja, stressinhallintataitojen vahvistamista, monipuolista liikuntaa sekä vertaisryhmätoimintaa.

Intensiivijakson aikana asiakkaalla on mahdollisuus tuettuun asumiseen Myllyhoitoklinikan asumisyksikössä. Tuetun asumisen tavoitteena on parantaa asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä arkielämän tilanteissa.

Intensiivijaksolla hoitosuunnitelmaa päivitetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hoidon päättyessä laaditaan yhdessä potilaan kanssa hoitoyhteenveto. Hoidosta vastaa kokenut ja osaava sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä.

Hoidon hinta

Hinta: 115€/päivä ja asumisen kanssa täysihoidolla 160€/päivä. Huom: Hoidon hintaan kuuluu vuoden mittainen maksuton jatkohoito jatkoryhmässä.

Maksuton jatkohoito tukee toipumista

Asiakkailla on hoidon jälkeen mahdollisuus osallistua vuoden ajan maksuttomaan jatkohoitoryhmään ja siihen liittyen alumnitoimintaan. Jatkohoito ja alumnitoiminta tukevat toipumista ja ylläpitävät hoidon aikana solmittuja uusia ihmissuhteita.

Tukea myös sairastuneen läheiselle

Läheisohjelma tarjoaa tietoa sekä tukea läheisille.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Antaa tietoa riippuvuudesta ja sen vaikutuksista koko perheeseen.
  • Tarjota mahdollisuus vaikean elämäntilanteen jakamiseen vertaisryhmässä.
  • Löytää uusia keinoja vuorovaikutukseen päihteenkäyttäjän kanssa.
  • Tutustua itsehoidon mahdollisuuksiin.

Ohjelma koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä, rentoutusharjoituksista ja välitehtävistä.

Läheiskurssit sopivat erityisesti hoidossa olevien ja myös entisten asiakkaiden läheisille. Kursseja järjestää Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka.

 

 

Lisätietoja Myllyhoidosta sekä hoitotiedustelut:

Päijät-Hämeen Myllyhoitolinikka
Hämeenkatu 9 A 22
15110 LAHTI
puh. 044 353 3490
ph.klinikka(at)myllyhoito.fi 

Uutuutena Iltamylly!

Myllyhoito, jossa voit käydä työn ohella!

Kokoontumisajat: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17-20.

Hoidon kesto viisi viikkoa. Jatkoryhmä kerran viikossa vuoden ajan.

Hinta 2500 euroa.

Kysy lisää: 044 353 3490