Myllyhoito

Toimivaa hoitoa riippuvuudesta toipumiseen

Myllyhoidollinen työote on Yhdysvalloista lähtöisin olevan 12 askeleen mukaisen päihteettömän päihdetyön menetelmä. Työote on rekisteröity Suomessa Myllyhoitoyhdistykselle. 

Myllyhoito on intensiivihoitoa, joka sisältää yksilö- ja ryhmäterapiaa, luentoja, stressinhallintataitojen vahvistamista, liikuntaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman hyödyntäminen ja vertaistuki.

Myllyhoitoa tarjoavilla klinikoilla työskentelee kokenut ja osaava sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä. Valtaosalla henkilöstöstä on myös oma toipumiskokemus päihderiippuvuudesta.