Tavoitteena toipuminen

Toipumiskeskeisen Myllyhoidon mukaan päihderiippuvuus on kliinisesti tunnistettava sairaus, joka on sairautena ensisijainen, monivaiheinen, krooninen ja etenevä. Päihderiippuvuus ei ole kenenkään syytä, eikä riippuvuuteen sairastuneen motivaatio hoidon aloittamisen hetkellä määrää hoidon lopputulosta. Kaikki kemialliset riippuvuussairaudet, johtuvat ne sitten alkoholista, lääkkeistä tai huumeista, voidaan hoitaa saman perusohjelman mukaisesti.

Toipumiskeskeinen Myllyhoito on hoitoa, joka sisältää yksilö- ja ryhmäterapiaa, luentoja, stressinhallintataitojen vahvistamista, liikuntaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman hyödyntäminen ammattilaisten ohjauksessa sekä vertaistuki. Tavoitteena on, että sairastunut voi toipua ja elää hyvää ja täysipainoista elämää ilman riippuvuutta.

Toipumiseen tähtäävää hoitoa tarjoavilla klinikoilla työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan työryhmä. Osalla henkilöstöstä on myös oma toipumiskokemus päihderiippuvuudesta tai jostain muusta riippuvuudesta.

Linkkejä ja lukuvinkkejä: