Liittymällä jäseneksemme tuet tärkeää työtämme!

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yhdistyksen toimintaperiaatteen hyväksynyt henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö. Uudet jäsenemme ovat ensimmäisen kahden vuoden ajan kannattajajäseninä, jonka jälkeen on mahdollisuus hakea varsinaista jäsenyyttä. Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Voit hakea jäsenyyttämme hakemuslomakkeella. Hakemus käsitellään sen saavuttua seuraavassa hallituksen kokouksessa, ja jäsenyyttä hakeneelle ilmoitetaan hyväksymisestä kirjeitse.

Vuosittainen jäsenmaksu on kannattajajäseneltä 20 euroa, varsinaiselta jäseneltä 30 euroa ja yhteisöjäseneltä 150 euroa.

Myllyhoitoyhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

Hakemuslomake

Suostun henkilötietojeni säilyttämiseen ja niiden käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti.