Myllyhoito alkoi vuonna 1982 Espoossa, Pellaksen klinikalla. Klinikan taustayhteisöksi perustajat hankkivat Kalliolan setlementin. Seuraavana vuonna Minnesota-mallin (nykyisin 12 askeleen ohjelma) kokonaisajattelusta kiinnostuneet, pääosin samat tahot ja ensimmäiset Myllyhoidon läpikäyneet henkilöt perustivat työmuodon valtakunnalliseksi kehittäjäksi Myllyhoitoyhdistys ry:n.

Myllyhoidon keskeinen toimija ja aatteellinen taustavoima, Myllyhoitoyhdistys ry, hankki oman toimitilan ja palkkasi ensimmäiset työntekijänsä vuonna 1988. Yhdistyksen ensimmäinen hanke oli hoitojatkumoprojekti. Hankkeessa kokeiltiin kokemukseen ja moniammatillisuuteen perustuvaa työotetta yhteistyössä 20 kunnan, yrityksen ja hoitolaitoksen kanssa. Projektia tuki laaja koulutusohjelma, jossa oli mukana Minnesota-työotteen parasta asiantuntemusta amerikkalaisista Hazelden- ja Caron-säätiöistä.

Vuonna 1997 yhdistys avasi Orimattilan Myllykalliossa työotteen kansallisen ja kansainvälisen kehittämiskeskuksen. Suomessa toimii useita lähestymistapaa eriasteisesti soveltavia hoito-ohjelmia. Laajimmin malli on otettu käyttöön työpaikkojen päihdeohjelmien kehittämistyössä sekä yksityishenkilöiden kuntouttavassa kurssitoiminnassa.

Minnesota-mallin synty

Nimensä mukaisesti Minnesota-malli sai alkunsa Minnesotan osavaltion alueella käynnistyneistä kokeiluista tilanteessa, jossa alkoholistit useimmiten jätettiin vaille huomiota. Ensimmäinen kokeilu oli Pioneer House -niminen ohjelma, jonka käynnisti vuonna 1948 osavaltion ensimmäinen AA:ssa toipuva alkoholisti yhdessä terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. Hoidon kohderyhmänä olivat työttömät.

Vuonna 1949 käynnistyi Hazelden-niminen yksikkö. Sen ohjelma perustui AA:n, tuolloin varsin uuden ryhmäliikkeen, 12 askeleen ohjelmaan ja oli tarkoitettu koulutetulle väestönosalle. Työntekijänä oli toipuva alkoholisti ja hoidossa muutama potilas. Ohjelma koostui neljästä kohdasta: l. Käyttäydy vastuullisesti, 2. Osallistu AA:n ohjelmaa käsittelevien luentoihin, 3. Keskustele muiden potilaiden kanssa ja 4. Sijaa vuoteesi.

Vuonna 1950 psykiatri Nelson Bradley ja psykologi Daniel J. Anderson käynnistivät Willmarin mielisairaalassa hoito-ohjelman alkoholistipotilaille. Ohjelmassa luovuttiin potilaiden lukitsemisesta suljetuille osastoille ja palkattiin sairaalaan työhön AA:ssa toipuvia alkoholisteja. Ohjelma oli hyvin yksinkertainen: Niin paljon psykiatrista apua kuin mahdollista ja AA-ohjelman esittely. Edellä mainitut kokeilut olivat kiinteässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Andersonin siirryttyä Willmarista Hazeldenin johtoon mielenterveystyö ja AA-pohjaiset työtavat yhdistyivät toisiinsa.

Yhdysvalloista 12 askeleen ohjelma on luonnollisesti ensimmäiseksi levinnyt muihin englanninkielisiin maihin, kuten Kanadaan ja lso-Britanniaan. Etelä-Amerikassa Meksiko ja Brasilia ovat ottaneet mallin käyttöön. Pohjoismaista ensimmäinen oli Islanti vuonna 1978. 1980-luvulla seurasivat toisiaan Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Islannissa malli kattaa yli 70 % päihdetyöstä. Ruotsissa on useita 12 askeleen ohjelmaa (Minnesotametoden) toteuttavia itsenäisiä ja sairaaloiden yhteydessä toimivia hoito-ohjelmia.

Suomeen Minnesota- malli tuli Smithin klinikalta Thunder Baysta Kanadasta ja Hazelden Foundationista Minnesotasta Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijan, sosiaalineuvos Toivo Pöysän, oivalluksesta, joka myös antoi sille suomenkielisen nimen. Suomessa lähestymistapa on rekisteröity nimellä Myllyhoito®.