Blogit

Vertaistuki on jaettua ihmisyyttä

 

Addiktio, tuo julma isäntä – loinen, joka ottaa vallan. Rakas mielihyvän antaja muuttuukin vaativaksi riistäjäksi ja rakentaa eristyskopin, jossa häpeä, syyllisyys ja itseinho käyvät loputonta valtataisteluaan.

Riippuvuuden vankilassa ihminen kokee suunnatonta yksinäisyyttä. Juuret ovat usein syntyneeet häpeän ja riittämättömyyden kokemuksesta.

Keskittymällä omaan epätäydellisyyteensä alkaa oma näkökulma näivettyä. Syntyy emotionaalista kapeakatseisuutta sekä selkeitä ajatusvääristymiä. Myös uhriuden kokemukset vahvistuvat. Ihminen uskoo olevansa tuomittu yksinäisyyteen, syyllisenä ja syytettynä. Hän ajattelee olevansa ainoana täällä maailmankaikkeudessa, noidankehää vahvistaen; en kelpaa muille, joten parasta olla yksin. 

 

Tosiasiassa ihmisen kyky hahmottaa itsensä syntyy aina suhteessa toisiin. Toipumiseen tarvitaan kykyä nähdä ja kokea minun ja sinun lisäksi me, ei ainoastaan minä ja ne muut. 

 

Me tarvitsemme jaettua ihmisyyttä, yhteyttä toisiin ihmisiin, jotta voimme ymmärtää yleisinhimillisyyttä sekä ihmisenä olemisen epätäydellisyyttä. 

Yhteenkuuluvisuuden tunne aktivoi myös aivojemme kiintymisjärjestelmää myönteisellä ja eteenpäin vievällä tavalla. Syntyy ymmärrystä siitä, että yksilöllisyyden kokemukset voivat olla myös universaaleja inhimillisiä kokemuksia. Me teemme virheitä, epäonnistumme ja voimme myös selviytyä. Tämä koskee kaikkia ihmisiä.

Tähän perustuu vertaistuen voima ja ydin. Ihminen pääsee liittymään toisiin, tulee näkyväksi ja kelpaavaksi juuri sellaisena kuin on: inhimillisenä, virheellisenä ja keskeneräisenä. Silloin tulee osaksi ”meitä”.  Se tuntuu hyvältä.

Vertaistuen piirissä ihmiset ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat parhaimmillaan molemmissa rooleissa, sekä tukijoina että tuettavina – ei neuvoen, vaan kokemuksia jakaen. Myös erilaisuus saa tulla näkyväksi. Niin syntyy uusia näkökulmia sekä lisää suvaitsevaisuutta. Näkökulmaa vaihtamalla uskaltaa helpommin hyväksyä omia virheitään. Katsomalla itseään enemmän ulkopuolelta, suhtautuu myös toisen virheisiin tuomitsematta, aidosti, myötätunnolla ja hyväksyvästi. 

Ryhmässä saa kokemuksen aidosta vastavuoroisuudesta; saa jotakin toisilta ja haluaa myös antaa jotain itsestään. Tullessaan hyväksytyksi omana itsenään, ihmisen koko olemus järjestäytyy uudelleen ja turvallisuuden tunne vahvistuu.

Jaettu ihmisyys lisää (itse)myötätuntoa sekä poistaa epätervettä (itse)sääliä. Saa rohkeutta muuttua!

Lempeää ja myötätuntoista vertaistuen päivää.
Olkaamme yhteydessä toisiimme!