Riippuvuudet työelämässä: viisi vinkkiä, joiden avulla otat riippuvuuden puheeksi

Työntekijöiden riippuvuudet vähentävät työyhteisön turvallisuutta, lisäävät muiden työmäärää sekä aiheuttavat työpaikoille taloudellisia seurauksia. Myllyhoitoyhdistyksen luennoitsija Jouni Lehto käyttää omaa toipumiskokemustaan hyväksi luennoidessaan työpaikoilla siitä, miten ottaa puheeksi toisen riippuvuus. Riippuvuussairaus koskettaa monia suomalaisia työpaikalla. Joka viides on joskus joutunut vaaraan, loukkaantunut, joutunut työskentelemään enemmän, tehnyt tehtyä työtä uudelleen tai peitellyt …

Rohkeutta muutokseen -koulutuspäivä 29.11. Helsingissä

  Tilaisuus täynnä. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia viikon 36 aikana. Miten addiktio, trauma ja toimijuus kietoutuvat yhteen? Lämpimästi tervetuloa oppimaan uutta Myllyhoitoyhdistyksen järjestämään maksuttomaan koulutuspäivään 29.11.2019. Koulutuspäivä järjestetään Helsingin Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20 klo 8.30.-15.30. Tilaisuus on kohdistettu kaikille päihdetyössä toimiville sekä sellaisessa toimessa tai toiminnassa mukana oleville, joita tämä …

Tervetuloa maksuttomaan Nainen ja riippuvuus -koulutuspäivään 30.10. Kajaaniin!

Tilaisuus on täynnä. KOULUTUSPÄIVÄ Kajaanissa 30.10.2019: Nainen ja Riippuvuus – Naiserityisyys päihdetyössä Myllyhoitoyhdistys järjestää keskiviikkona 30.10. maksuttoman koulutuspäivän Kajaanin Impilinnassa klo 8.30-15.00. Impilinnan upea kartano sijaitsee Kajaanin Linnantauksessa osoitteessa Kirkkoahontie 94A. Koulutuspäivän aikana paneudutaan naiserityisyyteen riippuvuuden hoidossa, eli mitä tulisi ottaa huomioon silloin, kun asiakkaana on nainen. Koulutuksessa keskustellaan myös …

Tervetuloa maksuttomaan aivot ja riippuvuus -aamupalaseminaariin 18.10.!

Tilaisuus täynnä! // AAMUPALASEMINAARI 18.10.2019: Aivot ja riippuvuus Myllyhoitoyhdistys järjestää perjantaina 18.10. maksuttoman aamupalaseminaarin Helsingissä kahvila Monamissa Rastilan kartanossa klo 8.30-11.30. Rastilan kartano sijaitsee metroradan varrella Rastilan leirintäalueen yhteydessä osoitteessa Karavaanikatu 4. Aamupalaseminaarissa perehdytään riippuvuuden neurobiologiaan sekä siihen, miten tämä näkökulma otetaan huomioon päihdehoidossa. Asiantuntijoina seminaarissa toimivat ylilääkäri ja Tampereen …

#kaikkienkaupunki-kampanja kannustaa pitämään huolta kanssaihmisistä

Myllyhoitoyhdistys on mukana EPT-verkoston Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanjassa. Kampanja näkyy Turun seudun joukkoliikenteessä elo- ja syyskuussa. Kampanjan aikana matkustajia kannustetaan jakamaan kokemuksiaan joukkoliikenteestä. Kaikkien kaupunki -kampanjan avulla halutaan rohkaista kaupunkilaisia puuttumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin ja luomaan näin turvallista kaupunkitilaa jokaiselle. Kampanja tuo esiin päihteitä käyttävien ihmisen inhimillisen kohtaamisen – vaikka päihteiden käyttö …

Blogi: Päivin nuoruus meni sumussa huumeita käyttäessä – ”Toipumistani helpotti oivallus siitä, että päihderiippuvuus on sairaus”

Päivin toipuminen päihderiippuvuudesta alkoi onnellisen sattuman kautta, kun vanha ystävä otti yllättäen yhteyttä, ja suositteli hänelle käymäänsä Minnesota-hoitoa. Sitä ennen Päivin elämää oli ehtinyt vuosia hallita päihteet ja turvattomuus. Päivi on Oulussa varttunut parikymppinen nuori, joka saa voimaa musiikista ja lenkkeilystä. Tällä hetkellä liiketalouden opintoja aloittava Päivi on ollut nyt …

Tervetuloa maksuttomaan Nainen ja riippuvuus -aamupalaseminaariin 13.9.!

(Tilaisuus täynnä) AAMUPALASEMINAARI 13.9.2019: Nainen ja Riippuvuus – Naiserityisyys päihdetyössä Myllyhoitoyhdistys järjestää perjantaina 13.9.2019 maksuttoman aamupalaseminaarin Helsingissä Ohmygoodness-kahvilassa klo 8.30-11.30. Kahvila sijaitsee Kalliossa osoitteessa Vaasankatu 14. Seminaarissa paneudutaan naisten erityispiirteisiin päihdetyössä, eli mitä tulisi ottaa huomioon silloin, kun asiakkaana on nainen. Seminaarissa keskustellaan myös yhteisöllisyyden ja vertaistuen merkityksestä ennaltaehkäisevässä, naiserityisessä …

Millainen on myllyhoidollinen ote vankilassa? Naarajärven vankilaohjelmat täyttävät 10 vuotta

Saavun Naarajärven avovankilaan sateisena toukokuun aamupäivänä. Vankilan pihamaa loistaa kevään vihreää, jonka keskeltä kohoavat kontrastia luovat punatiiliset vankilarakennukset. Ilma tuoksuu raikkaalta ja kesän lähestymisen tuntee jo. Tämän pihamaan laidalla Myllyhoitoyhdistys on järjestänyt päihdeohjelmia jo kymmenen vuotta. Myllyhoitoyhdistyksen Selvä kaista ja Selvä herätys -vankilaohjelmien työntekijät lähihoitajat Pasi Hokkanen ja Rita Virtanen …

Apua hallitsemattomaan syömiseen? Ilmoittaudu mukaan syksyn Voimaa vertaistuesta -ryhmiin!

Myllyhoitoyhdistyksen Ruoka ja riippuvuus -hanke järjestää maksuttomia Voimaa vertaistuesta -ryhmiä hallitsemattomasta syömisestä kärsiville. Ilmoittautuminen syksyn 2019 ryhmiin on alkanut! Ryhmässä saat tukea ja tietoa hallitsemattomasta syömisestä toipumiseen. Ohjaajina toimivat Ruoka ja riippuvuus -hankkeen asiantuntijat. Myös vertaistuki on tärkeässä roolissa. Ryhmä koostuu asiantuntijoiden luennoista, erilaisista tehtävistä ja harjoituksista sekä ryhmässä jaettavista …

Myllyhoitoyhdistyksen esitys päihdepalvelujärjestelmän tilan, toimivuuden ja kustannusvaikutusten selvittämiseksi

PÄIHDEPALVELUT HALLITUSOHJELMAAN 2019

Esitys: Hallitus asettaa työryhmän, jonka tehtävä on selvittää laajasti ja kattavasti Suomen päihdepalvelujärjestelmän tila, toimivuus, kustannusvaikutukset ja tuloksellisuus sekä laatia toimenpidesuositukset. Työryhmälle osoitetaan riittävät resurssit tehtävän toteuttamiseen.

Tausta: Päihdeongelmat ja -riippuvuus ovat merkittäviä kansanterveydellisiä kysymyksiä, jotka aiheuttavat valtavat kustannukset kansantaloudelle. Alkoholiperäisiin syihin kuolee Suomessa yli 2000 ja huumeiden aiheuttamiin myrkytyksiin noin 140 ihmistä vuosittain. Päihdeongelmaiset rasittavat ylisuhteisesti mm. terveydenhoitojärjestelmää, sosiaalitoimea ja lastensuojelua. Lisäksi tulevat välilliset kustannukset, kuten menetetty työvoimapotentiaali ja tuottavuus yrityksissä sekä läheisten oireilun hoitaminen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän piirissä. THL:n arvion mukaan Suomessa on noin 560.000 alkoholin riskikäyttäjää. *1 Suomalaisen tutkimuksen sekä pohjoismaisen vertailuaineiston perusteella arvioidaan, että riskikäyttäjien määrästä alkoholiriippuvaisia on noin 225.000-270.000 ihmistä (5-6 % aikuisväestöstä). Lisäksi huumeriippuvaisia arvioidaan Suomessa olevan n. 30.000.

Useat päihdepalveluita koskevat lakimuutokset ja uudistukset jäivät toteutumatta edellisellä hallituskaudella (mielenterveys- ja päihdehuolto-, itsemääräämisoikeus- ja asiakasmaksulaki). Vastuu päihdehuollosta on kunnilla, joilla on hyvin kirjava käytäntö päihdepalvelujen tarjoamisen suhteen. Vuoden 2018 lopulla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet alkoholiongelmia lähipiirissään kokeneista oli hakenut apua, ja heistä ainoastaan 20% koki saaneensa apua ongelmiinsa. *2 Hoidon tarve ja sopiva palvelu/hoito eivät siis kohtaa tai niitä ei ole tarjolla, jonka lisäksi hoitosuosituksia sovelletaan huonosti. *3

Suomessa ei ole kattavasti arvioitu päihdeongelmien yhteiskunnallisia kokonaiskustannuksia (välittömät, välilliset sekä läheisiin kohdistuvat haitat). Ruotsin hallituksen asettama työryhmä (Missbruksutredningen 2011) arvioi, että yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset Ruotsissa ovat noin 150 mrd. SEK (15 mrd. euroa).*4  Tästä voisi päätellä, että kustannukset Suomessa ovat suuruusluokkaa 7-8 mrd. euroa. Palveluvalikoimaneuvosto arvioi marraskuussa 2018 päihde- ja mielenterveyshäiriöiden aiheuttavan 6 mrd. euron vuotuiset kustannukset. *5  Edellä mainittu Ruotsin hallituksen asettama työryhmä luovutti raporttinsa ml. toimenpidesuositukset vuoden 2011 lopulla. Suomessa ei ole tehty vastaavaa kokonaisvaltaista selvitystä päihdepalveluista.

Yhteistyössä:

 • A-klinikka Oy
 • Fenix Klinikat Oy
 • Hoitokoti Tuhkimo Oy
 • Kalliola Oy
 • Kantamo Oy
 • Kuntoutusyksikkö MiunElämä Oy
 • Liikaako päihdeklinikka
 • Maivita Oy
 • Minnesota Kainuu Oy
 • Naistenkartano ry
 • Oikeahetki Ky
 • Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy
 • Sininauhaliitto ry
 • Tietu ry
 • Toipumo Oy
 • Tukihenkilötyö yhdistys ry

Lisäksi yhteistyössä Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen kunniapuheenjohtaja Hannu Ekholm, toipumisterapeutti Kalervo Koskela ja Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen entinen jäsen Matti Nokela.

Lisätiedot:

 • Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen asiantuntija, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys Antti Loimalahti, puh. 044 240 5961
 • Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Lehto, puh. 045 130 8799
 • Myllyhoitoyhdistyksen toipumiskeskeisen hoidon verkoston asiantuntijajäsen Konsta Heikkilä, puh. 044 722 8926

 

*1 https://thl.fi/fi/-/suomalaisten-alkoholinkulutus-on-vahentynyt-mutta-edelleen-yli-puoli-miljoonaa-juo-yli-riskirajojen
*2 https://kantamo.fi/wp-content/uploads/2019/01/tutkimus-suomalaisten-kokemukset-alkoholista-ja-alkoholiriippuvuudesta.pdf
*3 https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rdquo-laakarit-stigmatisoivat-paihdehoitoa-rdquo/
*4. https://www.regeringen.se/contentassets/0c778ea424b749b89225617e54558413/battre-insatser-vid-missbruk-och-beroende-del-1-av-2-forord-och-kapitel-1-12-bilaga-1-5-sou-201135
*5 https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/11049969/Suositus+psykoterapiat+ja+muut+ps+hoito-+ja+kuntoutusmenetelmät_ver+1.0.pdf

Kuva: Pixabay