Etusivulle - Myllyhoidon logo

Ruoka ja riippuvuus –projekti seilaa myötätuulessa

Joskus riippuvuus voi siirtyä kohteesta toiseen. On tavallista, että ihmisen toipuessa esimerkiksi päihderiippuvuudesta, suhde ruokaan saattaa muodostua ongelmalliseksi.

Myllyhoitoyhdistyksessä käynnistyi vuonna 2014 nelivuotisen rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä saanut Ruoka ja riippuvuus –projekti. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa ruokaan ja syömiseen liittyvästä riippuvuudesta. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja asiantuntijat sekä ongelman kohdanneet läheisineen.


‒ Kun tietoisuus ongelmasta leviää, entistä enemmän kärsiviä ohjataan oikeanlaisen avun piiriin, projektipäällikkö Sanna Runsala toteaa.
Idea projektille syntyi halusta levittää tietoa pakonomaisesta syömisestä riippuvuussairautena. Ruokariippuvuus on terveydenhuollon piirissä vielä huonosti tunnistettu riippuvuussairauden ilmenemismuoto, eikä asianmukaista tietoa ole ollut paljon saatavilla.
‒ Lisäksi Myllyhoitoyhdistyksessä on huomattu, että riippuvuussairaudelle on tyypillistä sen siirtyminen kohteesta toiseen. On tavallista, että ihmisen toipuessa esimerkiksi päihderiippuvuudesta, suhde ruokaan saattaa muodostua ongelmalliseksi, Runsala kertoo.

Hallitsematonta ja elämää haittaavaa

Jos elämä pyörii ruuan ympärillä, syömiseen liittyy häpeää ja piilottelua eikä ylensyömisen vähentäminen yrityksistä huolimatta onnistu, voi kyse olla ruokariippuvuudesta. Ajatukset pyörivät pakonomaisesti ruuan ja syömisen ympärillä.
‒ Kun ihminen sairastuu riippuvuuteen, se vaikuttaa monella tasolla elämässä. Sairastunut tunnistaa usein itse suhteen ruokaan muodostuneen hallitsemattomaksi ja elämää haittaavaksi.
Ruokariippuvuuteen sairastunut saattaa suunnitella etukäteen ahmintasessioita ja eristäytyä mieluummin yksin ruuan kanssa, kuin osallistua ennen tärkeinä pitämiinsä sosiaalisiin tilaisuuksiin.
‒ Henkilö voi syödä hillitysti muiden edessä, mutta ”ottaa kiinni” yksin ollessa.
Ruokariippuvuuteen liittyy Runsalan mukaan usein ylipainoa, joka puolestaan aiheuttaa erilaisia terveysongelmia kuten sydän- ja verisuonisairauksia sekä 2-tyypin diabetesta.
‒ Kehon muutokset saattavat aiheuttaa ahdistusta ja itseinhoa sekä vaikuttavat muun muassa parisuhteeseen. Riippuvuussairaus näkyy usein ihmissuhteissa monella tavalla, ja sillä on aina vaikutuksia koko perheeseen.

Koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia

Ruoka ja riippuvuus -projekti sisältää monipuolista tiedotus- ja koulutus- sekä messu- ja tapahtumatoimintaa.
‒ Koulutustilaisuudet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ovat iso osa tätä projektia. Myös ongelman kohdanneille järjestetään luentoja sekä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi meillä on suljettu keskusteluryhmä Facebookissa, jossa ongelman kohdanneet voivat jakaa kokemuksiaan.
Runsala kertoo koulutuksille olevan kysyntää. Myös koulutuksista saatu palaute on ollut hyvää.
‒ Pakonomainen syöminen on aiemminkin ollut tunnistettu ilmiö, mutta asianmukaista tietoa ei ole ollut paljoakaan saatavilla.
Media on ottanut Ruoka ja riippuvuus -projektin kiinnostuksella vastaan. Aiheesta on uutisoitu vilkkaasti.
‒ Ongelman kohdanneet ovat kokeneet helpottavaksi sen, että aihetta nostetaan esille ja pakonomainen syöminen tunnistetaan sairaudeksi.Ruokariippuvuus
- Ruokariippuvuudella tarkoitetaan pakonomaiseksi ja hallitsemattomaksi muuttunutta syömistä.
- Ruoka ja syöminen ilmenevät yhtenä riippuvuussairauden muotona.
- Ruokariippuvuus on sairaus, joka ei ole kenenkään syy tai vika.
- Sairastuminen ei katso ikää, sukupuolta eikä sosioekonomista asemaa.
- Masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus sekä yksinäisyyden kokeminen ovat tavallisia oireita riippuvuudesta kärsivälle.
- Tunnesyöminen tai mieltymys makeaan eivät yksin tee kenestäkään ruokariippuvaista.

Toipuminen
- Aivan kuten muistakin riippuvuuksista, myös ruokariippuvuudesta voi toipua.
- Toipuminen edellyttää usein, että ruokavaliossa vältetään ahmintaa laukaisevia tuotteita sekä syömistapoja.
- Monipuolinen ruokavalio ja riittävä energiansaanti ovat tärkeitä tekijöitä uuden ruokavalion suunnittelussa. Laihduttamisesta ja pakonomaisesta kehon tarkkailusta luopuminen ovat myös avaintekijöitä toipumisessa.
- Avun hakeminen ja vertaistuen piiriin hakeutuminen tukevat toipumisprosessissa. Vertaistuesta saa apua ja voimaa, yksin ei ongelman kanssa tarvitse jäädä.

Teksti Marjo Karinkanta

Tulosta

Hallinta