Tietoisesti kohti parempaa -hanke starttaa syksyllä!

17.10.2017

STM on myöntänyt rahoituksen Myllyhoitoyhdistyksen Tietoisesti kohti parempaa -hankkeelle!

Hankkeen tarkoitus on hyödyntää tunne- ja tietoisuustaitoja; mindfulnessia, resilienssiä sekä vertaistukea riippuvuuksien hoidossa ja päihdeongelmien vähentämisessä. Pilottihanke tarjoaa matalan kynnyksen tunne- ja tietoisuusryhmiä osana Kainuun sosiaalisen kuntoutuksen järjestelmää.

Kohderyhmä: SOS Kainuu -hankkeen sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevat yli 18-vuotiaat päihderiippuvaiset sekä suurkuluttajat.

Yhteistyössä: Sosiaalisen kuntoutuksen perusorganisaatioiden verkosto Kainuun soten alueilla: Kajaani, Sotkamo, Kuhmo.

Tavoitteet: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on havahduttaa, motivoida ja rohkaista päihdeongelmainen asiakas toipumisen mahdollisuuteen sekä löytää juuri hänelle sopiva toipumispolku ja jatkumo kohti päihteetöntä elämää. Vertaistuellisen ryhmätoiminnan kautta tavoitteena on asiakkaiden osallistaminen ja sosiaalisen kyvykkyyden vahvistaminen sekä elämänhallinnan kokemuksen lisääminen.

Hankkeen toisena tavoitteena on tuoda uusi toimiva matalan kynnyksen asiakaslähtöinen menetelmä vahvistamaan sosiaalisen kuntoutuksen kenttää – toiminnallisen ja vertaistuellisen ryhmätoiminnan muodossa. Hankkeessa tuotetaan myös työkirja asiakkaiden käyttöön yhteistyössä ryhmäläisten ja yhteistyöverkoston kanssa. Hanke on pilotti ja pidemmän aikavälin tavoitteena on saada toimintamalli käyttöön valtakunnallisesti.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Kari Kauppila, kari.kauppila@myllyhoito.fi tai 0500 737 511.